• +380 352 25-56-18

Сертифiкацiя

Сертифiкацiя

 Оформлення та посвідчення сертифікатів походження українських товарів при їх експорті і сертифікатів походження послуг (завантажити заявку):

 • сертифікат загальної форми (англійською мовою).
 • сертифікат походження для текстильних товарів, що експортуються в країни Європейської Спільноти;
 • сертифікат форми "А" в рамках Генеральної системи преференцій;
 • сертифікат форми СТ-1 для експорту товарів в країни СНД;
 • сертифікат загальної форми (російською мовою);
 • сертифікат EUR-1;
 • сертифікат форми У-1, який застосовується виключно в межах митної території України;
 • сертифікат походження послуг;

 

 

Перелік документів для отримання сертифіката походження
(перелік рекомендований і може змінюватися) 

Заповнена заявка-декларація.

Документи, що підтверджують юридичний статус заявника, факт реєстрації підприємства експортера та права займатися комерційною діяльністю: свідоцтво про державну реєстрацію платника податків (для експортера), картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору/контракту (у разі підлягання реєстрації зовнішньоекономічні договору/контракту в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України або в уповноважених ним органах).

Договір на експедиційні послуги, доручення від експортера до експедитора, згідно якого він має право подавати заявку-декларацію, надавати необхідні документи та засвідчувати сертифікати.

 

Для товарів:

Документи, що підтверджують факт експорту товару українського походження (залежно від виду відправки):

 • зовнішньоекономічний договір/контракт;
 • митна декларація з позначками митниці (у разі видачі сертифіката згодом);
 • товаросупроводжувальні документи (коносамент, рахунок-фактура, інвойс, тощо);
 • специфікація;
 • вантажна інструкція.

Документи, що підтверджують українське походження товару:

 Для всіх товарів, окрім сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

 • довідка про порядок виготовлення товару, яка складається не рідше одного разу на рік, а також в разі зміни джерел сировини, технологічного процесу тощо та містить інформацію про підприємство згідно зі Статутом:
  -- перелік товарів, що виготовляє підприємство;
  -- джерела надходження сировини та матеріалів, з яких виготовляють товари;
  -- перелік основних технологічних операцій виробництва;
  -- відомості про виробничі площі, обладнання та робочу силу;
 • документи про придбання сировини та матеріалів (договори, транспортні, розрахункові);
 • підтвердження виробника (сертифікат якості, паспорти, нормативна, технічна, технологічна документація, маркування на товарі тощо);
 • експертний висновок щодо коду товару за ТН ЗЕД/УКТЗЕД;
 • калькуляція, що містить дані про процентний вміст вартості імпортної (або невідомого походження) сировини та матеріалів у вартості кінцевого продукту (у разі експортування товару, що наведено в Переліку умов, виробничих і технологічних операцій, при виконанні яких товар вважається таким, що походить з тієї країни, в якій вони мали місце);
 • ліцензія на експорт (у разі, якщо товар підпадає під спеціальний режим імпорту /експорту);
 • для цілей виконання закону України «Про електроенергетику» - ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва електричої енергії або ліцензія на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

Для сільгосппродукції та другорядних лісових ресурсів:

 • Сільгосппродукція та продукція, яка заготовлюється і відправляється (в т.ч. фрукти, овочі, горіхи тощо):
  -- довідка сільської ради або Держкомзему, про наявність земельної ділянки, оренди паїв, вирощування продукції тощо або довідки форми 3-дф чи довідки форм 4-сг, 29-сг або 37-сг, з відміткою Державної служби статистики України;
  -- довідка виробника про порядок вирощування (виробництва) продукції, відомості про площу ділянок та якими культурами засадженні (кількість га), середня врожайність з 1 га, населений пункт (повна назва, де знаходяться посівні площі та до якої сільської ради вони відносяться), наявність сільськогосподарської техніки та робочої сили, необхідних для обробки цих угідь;
  -- акти закупівлі сільгосппродукції або реєстри закупівельних актів. У разі закупівлі на оптових ринках: довідки про закупівлю на ринку у виробників, акти закупівлі, довідки сільської ради;
  -- документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (з/д накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
  -- сертифікати якості (чи реєстр) або сертифікати Державної хлібної інспекції (чи їх реєстр) або фітосанітарні сертифікати;
 • Другорядні лісові ресурси:
  -- лісовий квиток;
  -- сертифікат про вміст радіоактивних речовин в продукції;
  -- фітосанітарний сертифікат;
  -- документи або реєстр документів на придбання товару експортером, де зазначено в якій області України вирощені культури, транспортні документи (накладні (чи реєстр) або товаротранспортні накладні тощо);
  -- довідка з ОДПІ про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів;
  -- завірені копії лісового квитка (обов'язково) на лісові ресурси побічного користування (ягоди, гриби, дикорослі плоди, лікарські рослини тощо) та другорядні лісові матеріали (живиця, деревні соки тощо), згідно Лісового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761.


Для послуг:

Документи, що підтверджують виконання та походження послуг:

 • ліцензія на виконання послуг(якщо такі послуги підпадають під режим ліцензування);
 • штатний розпис підприємства;
 • довідка з державної організації про засоби, за допомогою яких виконують послуги (акти технічного огляду ДАІ тощо);
 • договори оренди рухомого та нерухомого майна, що забезпечують виконання послуг;
 • договори на виконання послуг;
 • довідка з банку про надходження коштів за виконання послуг;
 • опис послуг, що виконуються.

 Які саме документи з вищезазначених мають бути надані Замовником разом з заявкою-декларацією визначає уповноважена особа торгово-промислової палати.

 

Докладну інформацію можна отримати, звернувшись до нас:

тел. (0352) 25-14-57,
е-mail: ,
кабінет № 16, вул. Руська, 40,
м. Тернопiль, 46001, Україна

Розташування на Google Map 
Тернопільська Торгово-промислова палата займається оцінкою майна, майнових і немайнових прав та бізнесу з 1997 р. 22 квітня 2014 р. Фондом Державного майна України Тернопільській торгово-промисловій Палаті...
«Соната» – це сучасне програмне забезпечення для електронної звітності, що підтримує стандарти Фіскальної служби, Пенсійного фонду та Держстату. Це інструмент для створення, підписання та відправки звітів та Податкових накладних, а також перегляду отриманих квитанцій...
Бюро перекладів Тернопільської Торгово-промислової палати розпочало свою діяльність у 2001 році і з тих пір успішно зарекомендувало себе на ринку перекладацьких та легалізаційних послуг як для юридичних та і фізичних осіб, діючи в інтересах клієнтів у першу чергу...
Карнет ATA - міжнародний митний документ, що використовується як митна декларація для товарів, які тимчасово без застави ввезені на митну територію країни-учасниці Конвенції...