Реєстр надійних партнерів

Згідно з Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» (стаття 14) ТПП України запровадила Недержавний реєстр українських підприємців, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами (Реєстр надійних партнерів).Внесення до Реєстру надійних партнерів підтверджує стабільний фінансовий стан підприємства, є гарантією надійності та довіри.
Підприємство, що отримало свідоцтво про внесення до Реєстру, стає більш привабливим для потенційних партнерів.

До Реєстру надійних партнерів вносяться підприємства (незалежно від форми власності), які відповідають таким вимогам:

  • є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до законодавства України;
  • не є збитковим протягом останніх двох років;
  • не має простроченої заборгованості за банківськими кредитами;
  • економічні показники відповідають критеріям, визначеним для внесення до Реєстру.

Внесення до Реєстру здійснюється на підставі заяви, підписаної керівником підприємства. До неї додаються завірені керівником підприємства копії:

  • установчих документів;
  • витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • балансу підприємства (форма №1) та звітів за формами №№2, 3, 4, 5 (уся звітність річна);

а також:

  • реєстраційна картка встановленого зразка, завірена керівником і головним бухгалтером підприємства (бланк картки можна отримати в Торгово-промисловій палаті України або регіональних палатах);
  • згода керівника підприємства про надання третім особам інформації з реєстраційної картки.

 

До завантаження: 

Порядок внесення до Недержавного реєстру українських підприємців