Previous Next

Тернопільська область

Надрукувати

Загальні відомості

Географічне розміщення області робить її привабливою ланкою між Європейським Союзом та ринками України і, в найближчій перспективі, єдиного економічного простору в складі України, Білорусії, Росії та Казахстану. Близькість до кордонів ЄС, розвинена транспортна та комунікаційна інфраструктура та європейський менталітет мешканців роблять регіон привабливим місцем для розвитку бізнесу.

Два десятиліття тому значний осередок високотехнологічних виробництв, що найбільше постраждали після розпаду СРСР, зараз область левову частку економіки ВВП отримує завдяки сільському господарству та переробній галузі (разом до 60% вартості виробленої в області продукції).

Ресурси

Земельні ресурси
Земельні ресурси є основним багатством Тернопільської області. У ґрунтовому покриві переважають чорноземи та сірі опідзолені ґрунти, які належать до групи найбільш родючих ґрунтів у світі. Висока частка родючих ґрунтів і рівнинність території значною мірою обумовлюють структуру господарського комплексу Тернопільщини і його спеціалізацію.

Лісові ресурси
Ліси займають близько 14% території області (197,8 тис. гектарів). На більшій території області поширені широколистяні (дубові, грабові, букові) ліси, площа яких дорівнює близько 137 тис. гектарів. На півночі області переважають мішані ліси.

Мінеральні ресурси
Основу мінеральних ресурсів області становлять нерудні корисні копалини, зокрема природні будівельні матеріали, яких розвідано близько 300 родовищ. У західній частині області розвідані потужні запаси мергелю (товщина пластів 18- 30 м, глибина залягання 15- 20 м), який вважається високоякісною сировиною для виробництва цементу. Промислове використання мергелю в області незначне. Практично в усіх частинах області знаходяться родовища вапняків (відомо близько 100 їх родовищ), а так звані рифові вапняки, поклади яких поширені в районах Товтрової гряди, через високий вміст кальцію є унікальними в світі. Значні поклади глини і суглинків (понад 100 родовищ, глибина залягання шарів не перевищує 7 м) є доброю сировинною базою для цегельно-черепичного виробництва. В області наявні великі запаси будівельного каменю, доломітів і пісковиків. Останні мають плитчасту будову і широко використовуються для виготовлення якісної бруківки і як облицювальний матеріал. У західній, північній та центральній частинах області є значні поклади будівельного піску. Поклади крейди, які є на Тернопільщині, вважаються досить рідкісними (в Україні – 3 родовища). Вони залягають близько до поверхні (до 10 м) і мають значну товщину, що дозволяє вести видобуток відкритим способом. Потенційні запаси гіпсу на території області оцінюються десятками мільйонів тон. Загалом відомо понад 20 родовищ, товщина пластів досягає 20- 25 м.

Рекреаційні ресурси
Близько 200 тис. гектарів ландшафтних територій області (15% загальної площі) мають рекреаційне значення. Основними природними об’єктами екскурсійного туризму є Товтровий кряж, Кременецькі гори, Дністровський каньйон, карстові печери. До послуг туристів ряд пансіонатів, турбаз, будинків відпочинку. В області зосереджені значні запаси мінеральних лікувальних вод, які можуть використовуватися при захворюваннях внутрішніх органів, опорно-рухового апарату та інших хворобах. Розвідано також джерела гідрокарбонатних, хлоридних, сірководневих і сульфатних вод.

Ринок праці

Важливою конкурентною перевагою регіону є можливо найякісніша в Україні робоча сила за найнижчої в країні середньої заробітної платні. Через невисокий рівень оплати праці в області значна кількість громадян виїжджає на працю до країн Європи, таким чином переймаючи Західну культуру трудових відносин та поширюючи її вдома. Іншим фактором є перебування регіону до 1939 року в складі Австро-угорської імперії та відповідно більш про-європейська культура населення (що підтверджується найвищим в Україні рейтингом прозахідних політичних партій). Сьогодні доброю мотивацією для некваліфікованого робітника буде оплата в розмірі, еквівалентному 100 дол.США. Попри найнижчий в країні розмір оплати праці, в Тернопільській області в той самий час фіксуються найнижчі в країні показники злочинності в перерахунку на кількість населення.

Сільське господарство

В Тернопільській області зосереджено 2,6% сільськогосподарських угідь, вона забезпечує 3,2% сільськогосподарської продукції України. Багатством регіону є родючі грунти – чорноземи та сірі опідзолені, через що є можливість отримання вищої врожайності, ніж в середньому по Україні. Основними культурами рослинництва є зернові (близько 55% посівних площ), цукровий буряк (12% посівних площ), кормові культури (кукурудза, однорічні та багаторічні трави – 30% посівних площ),картопля, тютюн. Дедалі більшого значення набувають посіви масляних культур, в першу чергу ріпаку. Для цієї культури в області дуже сприятливі кліматичні умови та грунти. 64% продукції сільського господарства виробляється в галузі рослинництва, 36% - тваринництва. Тваринництво представлене в першу чергу скотарством, свинарством, птахівництвом та рибництвом. У 2003 році відмічено зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на 4%. При цьому знижувалися виробництво зокрема зернових, цукрових буряків, картоплі. На 19,8% більше вироблено продукції овочівництва. Зниження обсягів виробництва отримано переважно за рахунок сільськогосподарських спілок, в той час як виробництво в приватних господарствах зростало або зменшувалося з нижчими темпами. Сільське господарство знаходиться в перехідному стані від колгоспної системи до приватної власності на землю. Майно колгоспів та земельні угіддя розпайовані між приватними особами. Ці паї переважно не мають прив’язки до конкретної земельної ділянки, і формально розпайована земля обробляється сільськогосподарськими спілками – фактично аналогами колишніх колгоспів, часто з незмінним керівництвом. При цьому власникам паїв сплачується оренда за землю пропорційно до частки паю в загальних площах. Водночас дедалі швидше розвиваються приватні фермерські господарства, що відокремилися від селянських спілок. Сформувався своєрідний поділ праці між сільськогосподарськими спілками та приватними господарствами. Так, спілками виробляється близько 70% зернових та 61% цукрових буряків. На приватні господарства припадає постачання 98% картоплі, 95% овочів, 86% м’яса, 91% яєць, 100% вовни.

Промисловість

Останнім часом спостерігається тенденція до викупу непрацюючих підприємств новими (передусім вітчизняними) інвесторами і їх реанімація. Зростання вартості виробленої продукції та наданих послуг підприємствами області в 2003 році більше ніж на третину в значній мірі пояснюється, на наш погляд, саме приходом нового менеджменту на ті підприємства, які свого часу не змогли пристосуватися до нових умов. В той же час залишається певний вакуум у використанні добре розвиненої інфраструктури великих та середніх промислових підприємств, і зараз є можливості недорого отримати виробничі площі з готовими автомобільними шляхами, залізничними гілками, комунікаціями і т.д.

Харчова промисловість

Харчова промисловість набула порівняно хорошого розвитку завдяки орієнтації регіону на сільське господарство. Провідними напрямками є цукрова (дев’ять виробничих підприємств), спиртова та лікеро-горілчана (16 підприємств), молокопереробна, м’ясна, борошномельна та консервна промисловості. На наш погляд, саме в цій галузі присутній значний потенціал для зростання через неповне використання можливостей заготівлі сировини та зростаючий попит на якісні натуральні продукти харчування як в Україні, так і за кордоном.

Машинобудування і металообробка

Підприємства області традиційно спеціалізувалися на виробництві продукції з високим ступенем обробки: електротехнічні вироби, світлове обладнання, бурякозбиральні комбайни. З початком ринкових реформ і відповідно виникненням жорсткої конкуренції з-за кордону в цій галузі значно скоротилося виробництво, деякі види продукції більше не виробляються. Зараз підприємства переважно працюють на разові замовлення чи перейшли на випуск виробів з нижчим ступенем обробки. Є й приклади успішних підприємств, що зберегли виробництво через створення СП.

Легка та швейна промисловість

Раніше одна з провідних галузей, що зазнає відродження після сильного спаду в 90-х роках. Виробництво тканин представлено одним з найбільших в Україні, нещодавно приватизованим підприємством, що після технічного переоснащення розпочало стабільну роботу і постачає бавовняні тканини на український та закордонні ринки. Динамічно зростає представлена середніми та малими підприємствами швейна промисловість, перш за все завдяки якісній недорогій робочій силі та близькості до кордонів ЄС. Вироблена продукція постачається і для відомих європейських брендів.

Інші галузі

Іншими помітними галузями регіону є деревообробна (виробництво меблів, меблевих та паркетних заготовок) та промисловість будівельних матеріалів (на основі використання місцевих нерудних копалин – зокрема вапняків, глини, будівельного каменю).

Транспорт і зв’язок

Тернопільська область знаходиться в західній частині України. Завдяки вигідному географічному розташуванню через її територію проходить значна кількість залізничних і автомобільних шляхів сполучення, що з’єднують країни Азії, Близького і Далекого Сходу із країнами Західної Європи. Відстань від Тернополя до кордонів найближчих країн Європи становить 220- 350 км. Відстань до сусідніх обласних центрів України: Львова, Луцька, Рівного, Івано-Франківська, Чернівців, Хмельницького складає 120- 160 км.; до столиці України міста Києва – 500 км. Три автомагістралі міжнародного значення пересікають область із заходу на схід і з півночі на південь. Автомагістраль Брест-Чернівці з’єднує західну частину Білорусі з Румунією і є головним коридором північно-південного напрямку до балканських країн і Середземномор’я. Інші дві автомагістралі Харків-Київ-Львів і Київ-Ужгород з’єднують східні кордони і центр України з Польщею, Словаччиною і Угорщиною. Обмеження швидкості на автомагістралях становить 120 км/год. Залізничний вузол міста Тернополя надає можливість сполучення практично з усіма обласними центрами України, країнами ближнього зарубіжжя. Через місто проходять поїзди сполучення із Польщею, Росією, Чехією, Болгарією, Словаччиною. Залізнична станція може пропустити за добу більше 100 тисяч тонн вантажів. Аеропорт "Тернопіль", що знаходиться за межами міста на відстані двох кілометрів, має злітно-посадочну смугу з штучним покриттям розміром 2000м х 42 м. і може обслуговувати повітряні судна з максимальною злітною масою до 61 тонни. Пропускна спроможність аеропорту - до 100 пасажирів на годину. Аеропорт забезпечений митним та прикордонним обслуговуванням по виклику. Виконуються чартерні, нерегулярні польоти по перевезенню пасажирів і вантажів. В Тернополі та переважній більшості області доступний мобільний зв’язок двох операторів, невдовзі заплановане введення мережі третього. Працює добре розвинена мережа стаціонарного телефонного зв’язку. Доступною є мережа Інтернет з швидкістю доступу до 100 мб/сек.