Членство в Тернопільській ТПП

Надрукувати

Окрім вказаних послуг, Тернопільська ТПП для своїх дійсних членів в рахунок сплачених внесків:

Розміщує інформацію:

Надає:

Сприяє:

Розповсюджує:

 

Хто може бути членом палати

Членами Торгово-промислової палати можуть бути юридичні особи, що створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, і їх об'єднання. Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільного об'єднання підприємців у Палату.

Як стати членом палати

Для прийому до члени Палати суб'єкт підприємницької діяльності звертається у Тернопільську Торгово-промислову палату, подаючи заяву і копію свідоцтва про державну реєстрацію. Прийом у члени Палати здійснюється Президією Тернопільської ТПП з наступним повідомленням ТПП України. При позитивному рішенні про прийом у члени Палати виникає юридична підстава для сплати вступного і членського внесків. Дата їхньої сплати є юридичною датою прийняття в члени Тернопільської ТПП й одночасно в члени Торгово-промислової палати України.

 

Права й обов'язки членів Торгово-промислової палати

Члени Палати мають право:

Члени Палати зобов'язані:

Припинення членства в палаті

Член Палати може припинити своє членство в Тернопільської ТПП, подавши письмову заяву. У цьому випадку припиняється його членство і у Торгово-промисловій палаті України. Член Палати, що не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений із членів Тернопільської ТПП і ТПП України.
У випадку невиконання членом Палати обов'язків, що випливають із членства в Палаті, рішення про його виключення може бути прийнято органом, що прийняв його в члени Палати.